Corona

Amsterdam, 16 maart 2020

Geachte cliënten, relaties,

Naar aanleiding van de berichtgeving van de Overheid ten aanzien van de verscherpte maatregelen vanwege het coronavirus heeft Dudok van Heel Notariaat besloten een aantal maatregelen door tevoeren:

Algemeen

Fysiek contact wordt tot een minimum beperkt. Passeerafspraken voor het ondertekenen van akten kunnen voorlopig gewoon gemaakt worden met inachtneming van de omschreven voorwaarden. Voor koopovereenkomsten gelden aanvullende voorwaarden. Voor niet-urgente zaken worden voorlopig géén fysieke bespreekafspraken ingepland met onze klanten. Voor alle andere zaken waarvoor u een bezoek wenst te brengen, vragen wij u vooraf contact op te nemen met ons kantoor. Heeft u vragen, of wenst u bijvoorbeeld toelichting, neemt u dan vooral contact op met kantoor. Onze medewerkers gaan daar waar mogelijk vanuit huis werken. Het kantoornummer blijft beschikbaar 020-760 44 88. Het is echter mogelijk dat uw telefoonnummer wordt genoteerd en de betreffende medewerker vervolgens u gaat terugbellen. Wij zorgen voor bezetting, beschikbaarheid en bereikbaarheid tijdens kantooruren van 9:00 tot 17:00. Het is echter mogelijk dat de bereikbaarheid minder is dan u van ons gewend bent.

Passeerafspraken

Geplande passeer afspraken op kantoor gaan zoveel mogelijk gewoon door. Echter, de notaris en medewerkers zullen geen handen meer geven en houden gepaste afstand. Ook wordt er geen koffie, thee geschonken. Passeren doet de notaris uitsluitend met de partijen die bij de transacties direct betrokken zijn en wier handtekening vereist is. Bij voorkeur dus geen vrienden, familie e.d. meenemen. Ook de adviseurs (makelaars, financiële tussenpersonen) wordt verzocht tevoren al contact met hun klanten te hebben opgenomen en niet mee te komen. Uw bezoek beperkt zich puur alleen tot het lezen van de akte, eventuele vragen en het zetten van uw handtekening.

Koopovereenkomsten

Koopovereenkomsten kunnen door ons kantoor gewoon worden opgesteld en aan partijen worden verstrekt. Bij voorkeur vindt er géén gezamenlijke bespreking plaats van de koopovereenkomst. Op verschillende alternatieve wijzen kan het proces plaatsvinden. In overleg met u, en uw adviseur(s), bespreken we wat voor u de meest geëigende route is.

Tenslotte

Indien u klachten heeft zoals vermeld bij het RIVM, verzoeken wij u thuis te blijven en ons zo spoedig mogelijk hierover te berichten. Alle afspraken zijn onder voorbehoud dat de notaris of een medewerker ter plekke kan bepalen of hij twijfelt aan uw eventuele klachten en het daardoor noodzakelijk acht om uw afspraak te verplaatsen.

Wij verwachten met deze serie maatregelen ervoor te kunnen zorgen, dat uw zaak veilig en correct doorgang kan vinden. Behoudens strengere maatregelen die mogelijk in de nabije toekomst nog zullen worden afgekondigd, blijft ons kantoor volledig geopend en zijn wij u verder gewoon van dienst met inachtneming van bovenvermelde maatregelen. Graag benadruk ik dat wij, net als onze klanten, met deze crisis zo verstandig mogelijk proberen om te gaan en danken u voor uw begrip.

Met vriendelijke groet,

Bart Dudok van Heel

Notaris

Dudok van Heel Notariaat

Oranje Nassaulaan 87 (hoek Amstelveenseweg)

1075 AM AMSTERDAM

Tel: +31 20 760 44 88

Fax: +31 20 400 46 49

Web: https://www.dudokvanheelnotariaat.com

KvK: 59936843

RABOBANK: NL85 RABO 0153 1390 21

RABOBANK: NL27 RABO 0153 1463 70 (derdengeldrekening)