Stichting & vereniging

Founding

Oprichten

Welke rechtsvorm is het meest geschikt
voor u, een stichting of een vereniging?
Voor het beantwoorden van deze vraag
moet u eerst weten welk doel u met de
rechtspersoon voor ogen heeft. Ook moet u
aan de volgende vragen denken. Gaat u
samenwerken in verenigingsverband? Wie
bepaalt uiteindelijk het beleid, het bestuur
of de leden? Moet de stichting een ANBI
(algemeen nut beogende instelling/goede
doelen stichting) status krijgen? Deze
vragen en meer nemen wij graag met u door.

modify

Wijzigen

Voldoen de statuten nog aan de wensen van
de rechtspersoon? Het zou kunnen dat de
statuten verjaard zijn, of dat de wensen van
de rechtspersoon zijn veranderd. De tijden
veranderen immers, en ook stichtingen en
verenigingen groeien mee. Soms rijst de
vraag of er behoefte is aan een toezichthoudend
orgaan. Ook kan het wenselijk zijn om taken
en verantwoordelijkheden nader vast te leggen
of aan te passen. Als al deze dingen goed zijn geregeld,
zal de samenwerking vlot verlopen!

To end

Beëindigen

U wilt een stichting of vereniging
beëindigen. Met het nemen van deze
beslissing bent u er helaas nog
niet. Daarom geven wij u graag advies.
Bij de beëindiging van een stichting of
vereniging komt u een aantal lastige vragen
tegen waar u goed over na moet denken. U moet
zich bijvoorbeeld afvragen of activiteiten elders
worden voortgezet en waar het vermogen van de
rechtspersoon naartoe zal gaan. Dit zijn allemaal
zaken die zorgvuldig moeten worden afgehandeld.
Wij staan u met plezier bij!

Dudok van Heel Notariaat Notaris Amsterdam

De notaris heeft een meedenkende en adviserende rol.
Hij is een bruggenbouwer tussen cliënt en akte.

Wij hechten veel waarde aan een degelijke vertrouwensrelatie met de klant. Daarom geven wij u de aandacht en tijd die u verdient. Resultaat: een stimulerende en bevlogen sfeer waarin u zich oprecht welkom voelt. Bent u op zoek naar kwalitatief hoogwaardige notariële dienstverlening? Heeft u vragen met betrekking tot familierecht, ondernemersrecht en onroerend goed? Dan bent u bij ons aan het goede adres!