Oranje Nassaulaan 87, 1075 AM Amsterdam

Oranje Nassaulaan 87, 1075 AM Amsterdam

logo

Stichting & vereniging

Oprichten.

Welke rechtsvorm is het meest geschikt voor u, een stichting of een vereniging? Voor het beantwoorden van deze vraag moet u eerst weten welk doel u met de rechtspersoon voor ogen heeft. Ook moet u aan de volgende vragen denken. Gaat u samenwerken in verenigingsverband? Wie bepaalt uiteindelijk het beleid, het bestuur of de leden? Moet de stichting een ANBI (algemeen nut beogende instelling/goede doelen stichting) status krijgen? Deze vragen en meer nemen wij graag met u door.

Wijzigen.

Voldoen de statuten nog aan de wensen van de rechtspersoon? Het zou kunnen dat de statuten verjaard zijn, of dat de wensen van de rechtspersoon zijn veranderd. De tijden veranderen immers, en ook stichtingen en verenigingen groeien mee. Soms rijst de vraag of er behoefte is aan een toezichthoudend orgaan. Ook kan het wenselijk zijn om taken en verantwoordelijkheden nader vast te leggen of aan te passen. Als al deze dingen goed zijn geregeld, zal de samenwerking vlot verlopen!

Beëindigen.

U wilt een stichting of vereniging beëindigen. Met het nemen van deze beslissing bent u er helaas nog niet. Daarom geven wij u graag advies. Bij de beëindiging van een stichting of vereniging komt u een aantal lastige vragen tegen waar u goed over na moet denken. U moet zich bijvoorbeeld afvragen of activiteiten elders worden voortgezet en waar het vermogen van de rechtspersoon naartoe zal gaan. Dit zijn allemaal zaken die zorgvuldig moeten worden afgehandeld. Wij staan u met plezier bij!