Oranje Nassaulaan 87, 1075 AM Amsterdam

Oranje Nassaulaan 87, 1075 AM Amsterdam

logo

Vastgoed

Koopakte.

Als u in Amsterdam vastgoed wilt kopen of verkopen, heeft u een notaris nodig waar u op kunt bouwen. Wij stellen de (voorlopige) koopovereenkomst op en leggen de akte aan u uit. Hierbij besteden wij extra aandacht aan belangrijke bepalingen zoals de bedenktijd, de ontbindende voorwaarden en de partij specifieke verplichtingen. Wanneer alle partijen instemmen, ondertekenen koper, verkoper en notaris de koopovereenkomst.

Leveringsakte.

Nadat de koopovereenkomst is ondertekend, is het tijd voor de leveringsakte. Bij deze akte wordt geconstateerd dat koper en verkoper aan al hun verplichtingen hebben voldaan zodat tot levering kan worden overgegaan. De levering via notariële akte wordt daarna ingeschreven in de Openbare Registers (Kadaster), waardoor het eigendom overgaat van verkoper op koper. Het is goed mogelijk dat al deze juridische taal u niet veel zegt. Daarom staan wij voor u klaar met onze ruime ervaring en alle informatie die u nodig heeft!

Lenen (hypothecair).

Hoe krijgt u de financiering rond voor de aankoop van uw huis? Als u een lening aan wilt gaan, dan moet u met veel dingen rekening houden. Om welk bedrag gaat het en van wie of welke instelling leent u? Welke eisen stelt de financierder en welke zekerheid wenst hij? Met welke rente, looptijd en aflossing leent u? Zijn er fiscale faciliteiten van toepassing? Dit zijn allemaal vragen waar uw hoofd waarschijnlijk niet naar staat, maar die u wel geregeld wilt hebben. Dudok van Heel staat u hier graag in bij, dan kunt u zich gaan bezighouden met het nieuwe interieur!

Splitsen.

Wilt u een gebouw splitsen in appartementsrechten of moet er een dakterras worden toegevoegd? Bij ons kunt u terecht voor de administratieve en juridische kant van deze onderneming. Op basis van een splitsingstekening en uw wensen stellen wij een splitsingsakte of wijzigingsakte op (inclusief reglement). Wij helpen u bovendien met de oprichting van de VVE en met uw inschrijving bij de KvK. Wilt u een flatexploitatievereniging met lidmaatschapsrechten omzetten naar appartementsrechten? Ook hiervoor kunt u bij ons terecht. Zo zijn er nog talloze scenario’s waarbij we u van dienst kunnen zijn!

Erfdienstbaarheden.

Recht van overpad, garantie van vrij uitzicht, recht van toegang… Een paar voorbeelden van erfdienstbaarheden waarmee onroerende zaken bezwaard kunnen zijn. Wilt u een erfdienstbaarheid afkopen of juist een bestaande afspraak met de buren voor de toekomst waarborgen? Is de situatie veranderd en is het tijd voor nieuwe afspraken? Wij hebben grondige kennis van zaken en staan u met veel plezier bij!

Erfpacht.

Uw grond is belast met erfpacht. Voor veel Amsterdammers is dit een bekend gegeven, maar wat houdt dit precies in? Is het ook mogelijk om de erfpacht af te kopen? En hoe zit het met het verstrijken van de erfpacht termijn? Misschien wilt u gewoon algemeen advies wilt over situaties betreffende erfpacht… Wij hebben op al deze vragen een duidelijk antwoord, en staan u bij met passend advies.